1

„Historia Polski od 11 listopada 1918…” Cata Mackiewicza

Mało wśród polskich publicystów postaci tak barwnych jak Stanisław Cat-Mackiewicz. Choć zdeklarowany piłsudczyk to głęboko poważający Dmowskiego i bezlitośnie chłoszczący politykę sanacji po śmierci Marszałka. Zdecydowany orędownik politycznego realizmu krytykujący sanatorów za sprzedaż broni czerwonemu Frontowi Ludowemu w trakcie hiszpańskiej wojny domowej. Reakcjonista jak się sam określał, brat jednego z najbardziej nieprzejednanych antykomunistów w naszej historii, a po wojnie opłacany współpracownik komunistycznych służb, którym opowiadał o londyńskiej emigracji, będąc przez nią uprzednio zmarginalizowanym. Przede wszystkim jednak błyskotliwe pióro. Continue Reading

1

Legion

5242_99904595242Bezdyskusyjnym zjawiskiem ostatnich lat jest – w jak najbardziej pozytywnym sensie – moda na Żołnierzy Wyklętych. Liczne marsze 1 marca, dziesiątki utworów muzycznych i prac grafficiarzy, setki gadżetów, tysiące grafik i wlepek. Mit Niezłomnych stał się doświadczeniem pokoleniowym angażującym wszelkie środki wyrazu, brakowało tylko prawdziwej powieści wpisującej się w tematykę. Lukę wypełnił Legion.  Continue Reading